TORPARÄNGENS FÖRSKOLA

"Med en fantastisk närhet till naturen och med City runt hörnet har vi byggt en modern förskola som vi är riktigt stolta över”

Så här tänker vi

Med en förskola som är byggd helt i trä, välformade lokaler och med en fantastisk natur runt hörnet, strävar vi efter att skapa en levande miljö som främjar barnens utveckling och lärande.


I vårt arbete med hållbar utveckling vill vi skapa förståelse för hur våra olika val i vardagen kan bidra till en bättre miljö, som till exempel källsortering, nedskräpning och att cykla till och från förskolan.

Vi arbetar för att skapa lust till ett fysiskt aktivt liv, därav spenderar alla våra barn mycket tid utomhus. Genom möten med inspirerande miljöer och aktiviteter väcker vi barnens intresse för idrott, motion och friluftsliv.


Då vi ser hela vår omgivning som en resurs att utforska och lära av försöker vi spendera mycket av vår tid utanför förskolans lokaler, framför allt med våra äldsta barn. Vi strävar efter att berika barnens upplevelse av omvärlden genom att ordna spännande utflykter till olika platser av intresse. Genom att ta bussen eller använda vår lådcykel tar vi oss iväg på äventyr till närliggande parker, lekplatser och skogar. På så sätt får barnen möjlighet att utforska och lära om olika miljöer, samtidigt som de uppmuntras att vara fysiskt aktiva och nära naturen.


Lekmiljöerna både inomhus och utomhus är utformade för att locka fram barnens kreativitet och skapande. Vi strävar efter att erbjuda en variation av material och möjligheter som stimulerar barnens fantasi och lekfullhet.

Vi värdesätter språkutveckling och ser det som en viktig del av barnens utbildning. Genom berättande lek och stimulerande aktiviteter främjar vi deras förmåga att uttrycka sig och utveckla ett rikt och nyanserat ordförråd. Pedagogerna på förskolan förmedlar själva ett vårdat och nyanserat språk, vilket fungerar som en modell för barnen och uppmuntrar till en positiv språkmiljö.


Vi lägger stor vikt vid att främja socialt samspel, samarbete och relationer mellan barnen på vår förskola. Vi formar vår undervisning så att den uppmuntrar barnen att interagera, kommunicera och samarbeta. Vi skapar en inkluderande och trygg miljö där alla barn känner sig sedda och välkomna.

Om oss

Torparängens Förskola slog upp sina portar augusti 2019 där avdelningen Björken var först ut med att öppna. Nu finns det ytterligare fem avdelningar Linden, Lönnen, Eken, Almen och Aspen.

Vårt mål är att erbjuda en inkluderande och tillgänglig inne- och utemiljö där barnen får möjlighet att utforska, samarbeta och utveckla sin kommunikation. Vi vill att miljön ska väcka barnens nyfikenhet och inspirera till lek och lärande.

Vi tillämpar Växjö kommuns regler, avgifter och kösystem. För att söka plats till vår förskola gå in på Växjö kommuns hemsida här.

Kontakt


Telefon
0701 975 646

E-post
info@torparangenfsk.se

Adress
Minnesvägen 4
352 23 Växjö

Rektor
Stefan Angeskog
0708 398 354
stefan.angeskog@torparangenfsk.se

Övrig ledning
Victoria Axelsson
victoria.axelsson@torparangenfsk.se

Mimmi Strömgren
mimmi.stromgren@torparangenfsk.se

Theres Olander
theres.olander@torparangenfsk.se

Avdelningar
Björken, 070-197 63 29 bjorken@torparangenfsk.se

Linden, 070-197 63 18 linden@torparangenfsk.se

Eken 070-197 63 21
eken@torparangenfsk.se

Almen 070-197 56 47 almen@torparangenfsk.se

Lönnen 072-088 03 87 lonnen@torparangenfsk.se

Aspen 072-088 03 87 aspen@torparangenfsk.se
 

Klagomålsanmälan